رابطه ی وزن مولکولی با خواص مکانیکی پلیمرها

وزن مولکولی با خواص مکانیکی مولکولها رابطه ی مستقیم دارد. پلیمرها (بسپار)بر خلاف کوچک مولکولها (مثلا مولکول اکسیژن) دارای یک وزن مولکولی مشخص نیستند.به علت اینکه  پلیمرها در زمانی که سنتز میشوند دارای زنجیرهایی با طول مختلف هستند و همین تفاوت در طول زنجیرها باعث به وجود آمدن  یا ایجاد یک توزیع وزن مولکولی میشود در نتیجه پلیمرها وزن مولکولی معینی ندارند.به عنوان مثال در زمان سنتز پلی اتیلن ممکن است زنجیرهایی از طول صفر داشته باشیم تا طول هزار ،ده هزار و حتی بیشتر .به همین علت برای پلیمرها یک متوسط وزن مولکولی تعریف میشود  و نه وزن مولکولی مشخص.

دیاگرام بالا میزان فراوانی وزن مولکولی متفاوت را نشان میدهد. به عنوان مثال اگر داخل شکل دقت کنیم وزن مولکولی حدود 5000 تقریبا بیشترین فراوانی را دارند و قله ی این منحنی در وزن مولکولی حدود 5000 است. برای محاسبه وزن مولکولی متوسط باید از این وزن مولکولی ها یک میانگین تهیه شود و آن میانگین به عنوان وزن مولکولی پلیمر ارائه شود.

در مقاله های بعدی به شیوه های دست یابی متوسط وزن مولکولی پلیمرها خواهیم پرداخت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

NadPolymer

صنعت تولید رزین در ایران سابقه ای بالغ بر چند دهه دارد و وارد شدن به این بازارو رقابت با شرکتهای بزرگ و صاحب سبکِ این صنعت تنها در سایه رضایمندی مشتریان و تامین نیازه و خواسته ی آنها ممکن است. در حال حاضر شرکت ناد پلیمر با ظرفیت تولیدِ بالغ بر 20 هزارتن انواع رزین (10 هزارتن رزین پلی استر غیر اشباع ، 3 هزارتن رزول و 7 هزارتن انواع رزین اکرلیک) در سال در حال خدمت رسانی به صنعت مواد شیمیایی کشور است و در صورت نیاز شرکتهای تولیدی آماده ارائه انواع رزینهای سفارش نیز هست.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

آقای برزگر

مسئول فروش

آقای برزگر

خانم مظفری

مسئول فروش

خانم مظفری