تئوریهای دمای انتقال شیشه ای (تئوری حجم آزاد Free Volum )

تئوریهای دمای انتقال شیشه ای ( تئوری حجم آزاد Free Volum )

در این مقاله سعی میکنیم به تئوری حجم آزاد در ارتباط با دمای انتقال شیشه ای بپردازیم.

بین زنجیرهای پلیمر یک سری فضاهای خالی وجود دارد، به این فضا حجم آزاد Free Volum گفته میشود. هرچقدر دمای پلیمر افزایش پیدا کند ، تا جایی که از دمای انتقال شیشه ای عبور کند،نیروی جاذبه ی بین مولکولها کم میشود و انرژی جنبشی و تحرک زنجیرها افزایش پیدا میکند بر اساس افزایش انرژی جنبشی،زنجیرها از هم فاصله میگیرند وحجم آزاد افزایش ناگهانی میباید.

همانگونه که در نمودار دیده میشود با افزایش دما،حجم آزاد ، افزایش نسبتا محسوسی دارد تاجایی که در دمای انتقال شیشه ای ،این افزایش ، تغییر ناگهانی از خودش نشان میدهد.پس عملا دمایی که در آن تحرک زنجیرها افزایش ناگهانی داردو باعث افزایش حجم ناگهانی میشود،دمای انتقال شیشه ای است.

اما در رابطه با مواد بلورین، همانگونه که مشاهده میشود به صورت خطی تغییرات حجم با تغییرات دما را مشاهده میکنیم تا جایی که در نقطه ی ذوب، به صورت کاملا ناگهانی ،این حجم آزاد یک افزایش شدیدی دارد و در نهایت به صورت مایع ادامه پیدا میکند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

NadPolymer

صنعت تولید رزین در ایران سابقه ای بالغ بر چند دهه دارد و وارد شدن به این بازارو رقابت با شرکتهای بزرگ و صاحب سبکِ این صنعت تنها در سایه رضایمندی مشتریان و تامین نیازه و خواسته ی آنها ممکن است. در حال حاضر شرکت ناد پلیمر با ظرفیت تولیدِ بالغ بر 20 هزارتن انواع رزین (10 هزارتن رزین پلی استر غیر اشباع ، 3 هزارتن رزول و 7 هزارتن انواع رزین اکرلیک) در سال در حال خدمت رسانی به صنعت مواد شیمیایی کشور است و در صورت نیاز شرکتهای تولیدی آماده ارائه انواع رزینهای سفارش نیز هست.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

آقای برزگر

مسئول فروش

آقای برزگر

خانم مظفری

مسئول فروش

خانم مظفری