رزین های فنولیک و روش های اصلاح آن (7)

رزین های فنولیک و روش های اصلاح آن (7)

مروری بر رزین های فنولیک و روش های اصلاح آن (7)

پخت رزین های فنولیک

واکنش پخت متداول رزول

در رزین های رزول ، عاملیت به مقدار کافی وجود دارد تا به صورت مستقیم پخت گردند. رزین های رزول را می توان در دما 160 درجه و در محدوده ی Ph ، 6-4 به تنهایی پخت نمود. در طی فرایند پخت، رزین رنگ زرد مایل به قهوه ای خود را از دست می دهد و محصول تیره رنگ را به وجود می آورد. هرچه رنگ رزین حاصل تیره تر و مایل به سیاه باشد بدین معنی است که پخت کامل تر صورت گرفته است و خواص رزین پخت شده مطلوب تر خواهد بود. واکنش پخت رزین های رزول همراه با کاهش وزن ناشی از مواد فرار حاصل از پخت همراه است. در شکل زیر ساختار رزول پخت شده آورده شده است.

خلل رزول:

خلل و فرج موجود در ساختار شبکه ای رزول، از خواص مکانیکی آن می کاهد. صرف نظر از شرایط پخت رزول، تمامی رزول های شبکه ای شده حاوی مقدار قابل توجهی خلل و فرج ناشی از خروج اجزاء فرار در ساختار شبکه ای خود می باشند. با تغییر غلظت کاتالیزرو مصرفی در حین فرایند شبکه ای شدن رزول، میتوان زیرساختارهای این نوع خلل و فرج را مشخص نمود. شبکه رزول پخت شده با تولوئن سولفونیک اسید در محدوده دمایی 80 – 40 درجه نشان می دهد با افزایش غلظت کاتالیزور و همچنین دمای پخت میتوان قطر خلل و فرج موجود در شبکه رزول پخت شده را کاهش داد.

دمای انتقال شیشه ای

در بعضی از مطالعات انجام گرفته مشخص گردید که غلظت کاتالیزور مصرفی تاثیری بر دمای انتقال شیشه ای رزین ندارد. همچنین با بررسی دمای انتقال شیشه ای به دست آمده از منحنی tan& مشخص شد زمانی که نسبت مولی فرمالدهید به فنول بیش از 1.2 می باشد، دمای انتقال شیشه ای در محدوده ی دمایی 260-240 درجه می باشد که در این حالت، چگالی شبکه ای شدن به پایین ترین حد خود می رسد. بیشترین دمای انتقال شیشه ای و همچنین بالاترین دانسیته شبکه ای شدن به نسبت مولی 4/1 – 3/1 می باشد.

برای دریافت اصل لطفا کلیک کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


دسته بندی مقالات


لیست قیمت رزین


ارتباط با ما

Logo Nadpolymer

صنعت تولید رزین در ایران سابقه ای بالغ بر چند دهه دارد و وارد شدن به این بازار و رقابت با شرکت های بزرگ و صاحب سبکِ این صنعت تنها در سایه رضایتمندی مشتریان و تأمین نیاز و خواسته ی آن ها ممکن است. در حال حاضر شرکت نادپلیمر با ظرفیت تولیدِ بالغ بر 20 هزارتن انواع رزین (10 هزارتن رزین پلی استر غیر اشباع، 3 هزارتن رزول و 7 هزارتن انواع رزین اکریلیک) در سال در حال خدمت رسانی به صنعت مواد شیمیایی کشور است و در صورت نیاز شرکت های تولیدی آماده ارائه انواع رزین های سفارشی نیز هست.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

آقای سعیدی پور

سرپرست فروش

آقای سعیدی پور

آقای برزگر

مسئول فروش

آقای برزگر