خواص مکانیکی پلیمرها (تاثیر نرم کننده ها و کوپلیمریزاسیون رندم بر دمای انتقال شیشه ای)

خواص مکانیکی پلیمرها (تاثیر نرم کننده ها و کوپلیمریزاسیون رندم بر دمای انتقال شیشه ای)

خواص مکانیکی پلیمرها

تاثیر نرم کننده ها و کوپلیمریزاسیون رندم بر دمای انتقال شیشه ای

در رابطه با تاثیر نرم کننده ها و کوپلیمریزاسیون رندم بر دمای انتقال شیشه ای، مشاهده میشود که اگر یک فاز نرم کننده به پلیمر اضافه شود و دو پلیمر باهم کوپلیمر بشوند، دمای انتقال شیشه ای به صورت تابعی از دمای انتقال شیشه ای هر یک از اجزا محاسبه میشود.

به طور کلی نرم کننده ها، زنجیرهایی هستند که وزن مولکولی پایین دارند و افزودن آنه به پلیمر باعث میشود که توزیع وزن مولکولی پهن تر بشود وچون زنجیرهای بسیار نرم و منعطفی دارند بین زنجیرهای بلندتر قرار میگیرند و تحرک زنجیرهای بلندتر را افزایش میدهند. این باعث کاهش دمای انتقال شیشه ای میشود.

تاثیر نرم کننده ها: پس به طور کلی نرم کننده ها دمای انتقال شیشه ای را کاهش میدهند.

اما مقدار این دمای انتقال شیشه ای چگونه محاسبه میشود، دارای یک سری روابط تجربی است، که در رابطه با افزودن نرم کننده و پلیمریزاسیون دو تا پلیمر این روابط تجربی کاربرد دارند.

در شکل بالا و در رابطه ی a مشاهده می شود که دمای انتقال شیشه ای به صورت تابعی از دمای انتقال شیشه ای هر یک از اجزا (مثلا فرش کنید جز A پلیمر ماست و جز B نرم کننده است یا اینکه جز A  جز اول در ساختار کوپلیمر است و جز B جز دوم در ساختار است)  و کسر حجمی آن جز محاسبه میشود.

در رابطه ی b  بر اساس کسر وزنی هر جز بر دمای انتقال شیشه ای آن جز محاسبه میشود

در رابطه ی c  بر اساس برهمکنش است که اگر نرم کننده ای که به پلیمر اضافه میشود، برهمکنش خوبی با پلیمر داشته باشد میتواند به طور موثر تری دمای انتقال شیشه ای را کاهش بدهد.مقادیر XA و XB   کس مولی هر جز در ترکیب هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


دسته بندی مقالات


لیست قیمت رزین


ارتباط با ما

Logo Nadpolymer

صنعت تولید رزین در ایران سابقه ای بالغ بر چند دهه دارد و وارد شدن به این بازار و رقابت با شرکت های بزرگ و صاحب سبکِ این صنعت تنها در سایه رضایتمندی مشتریان و تأمین نیاز و خواسته ی آن ها ممکن است. در حال حاضر شرکت نادپلیمر با ظرفیت تولیدِ بالغ بر 20 هزارتن انواع رزین (10 هزارتن رزین پلی استر غیر اشباع، 3 هزارتن رزول و 7 هزارتن انواع رزین اکریلیک) در سال در حال خدمت رسانی به صنعت مواد شیمیایی کشور است و در صورت نیاز شرکت های تولیدی آماده ارائه انواع رزین های سفارشی نیز هست.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

آقای سعیدی پور

سرپرست فروش

آقای سعیدی پور

آقای برزگر

مسئول فروش

آقای برزگر