خواص مکانیکی پلیمرها (تاثیرکانفورماسیون (comformation) بردمای انتقال شیشه ای)

خواص مکانیکی پلیمرها (تاثیرکانفورماسیون (comformation) بردمای انتقال شیشه ای)

خواص مکانیکی پلیمرها

تاثیرکانفورماسیون (comformation) بردمای انتقال شیشه ای

کانفورماسیون (comformation) پارامتری است که در نظم ساختاری پلیمرها تاثیر گذار است. کانفورماسیون در رابطه با پلیمرهایی که دارای باند دوگانه هستند تعریف میشود و نحوه ی قرارگیری زنجیر اصلی و گروههای پیوندی در فضا را تعیین میکند . ساختارهای ایزومری که به این ترتیب به وجود می آید کانفورماسیون نامیده میشود. کانفورماسیون بر روی خواص نهایی پلیمر و نظم ساختاری پلیمر بسیار تاثیر گذار است.

در شکل بالا مشاهده میشود که دو مورد ساختار کانفورماسیون داریم. ساختار سیس (cis) و ساختار ترانس (trans)

در ساختار سیس میبینیم که هر دو گروه واکنشی در یک موقعیت زنجیر قرار گرفته اند و هر دو از پایین زنجیر ادامه پیدا میکنند.

در ساختار ترانس مشاهده میشود که از سمت چپ زنجیر از بالا واکنش انجام میشود و از سمت راست از پایین زنجیر واکنش انجام میشود و همین روند ادامه پیدا میکند و تا انتها می رود.

این توضیحات را در شکل های پایین تصویر بالا به وضوح میتوانیم مشاهده کنیم در شکل اول ساختار ترانس دارای خطیت بیشتری به نسبت ساختار سیس است.

برای درک بهتر مفهوم کانفورماسیون یک مثال پلیمری را بررسی میکنیم.

پلی ایزو پرن (polyisoprene) مثال خوبی است به این علت که گروه جانبی هم در آن مشاهده میشود. منظور از ساختار سیس و ترانس گروههای واکنشی است و گروههای جانبی تاثیری بر کانفورماسیون ندارد.

گروه CH3 که وارد زنجیر اصلی میشود عملا یک گروه جانبی است و تاثیری  در ساختار سیس و ترانس ندارد و تعیین کننده ساختار سیس و ترانس گروههای واکنشی هستند. که در نهایت جهت گیری و موقعیت باند باند دوگانه را در فضا مشخص میکند.

تاثیر کانفورماسیون بر دمای انتقال شیشه ای

به طور کلی ایزومر سیس به دلیل قابلیت چرخش پیوند و در نتیجه تحرک بیشتر دارای دمای انتقال شیشه ای کمتری در مقایسه با ایزومر ترانس می باشد.

به عنوان مثال در پلی بوتایدن و پلی ایزو پیرن مشاهده میشود که ساختار ترانس دارای دمای انتقال شیشه ای بیشتری نسبت به ساختار سیس است و این امر دقیقا به علت چرخش پیوندی است که در سیس وجود دارد و منجر میشود به نظم بیشتر و دمای انتقال شیشه ای کمتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

NadPolymer

صنعت تولید رزین در ایران سابقه ای بالغ بر چند دهه دارد و وارد شدن به این بازارو رقابت با شرکتهای بزرگ و صاحب سبکِ این صنعت تنها در سایه رضایمندی مشتریان و تامین نیازه و خواسته ی آنها ممکن است. در حال حاضر شرکت ناد پلیمر با ظرفیت تولیدِ بالغ بر 20 هزارتن انواع رزین (10 هزارتن رزین پلی استر غیر اشباع ، 3 هزارتن رزول و 7 هزارتن انواع رزین اکرلیک) در سال در حال خدمت رسانی به صنعت مواد شیمیایی کشور است و در صورت نیاز شرکتهای تولیدی آماده ارائه انواع رزینهای سفارش نیز هست.

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

آقای برزگر

مسئول فروش

آقای برزگر

خانم مظفری

مسئول فروش

خانم مظفری